Μείωση Φόρου – Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Μισθωτών Συνταξιούχων

Σύμφωνα με την Α.1109/2019 απόφαση, για να διατηρηθεί η μείωση φόρου – αφορολόγητο μισθωτών και συνταξιούχων σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες, οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες, μέσω λογαριασμού (e-banking, e-wallet).

Το ελάχιστο ποσό των αγορών πάνω στις οποίες προσδιορίζεται το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος καθορίζεται ως εξής:

pinakas eisodima dapani


Powered by WPeMatico