Κοινωνικό Μέρισμα 2017 – Κριτήρια και εξαιρέσεις

A)  Εισοδηματικά κριτήρια:

 • έως 9.000,00 € για νοικοκυριά με ένα μέλος
 • έως 13.500,00 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη.
 • έως 15.750,00 € για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο.
 • έως 18.000,00 € για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη και δύο ανήλικα τέκνα. 
 • έως 20.250,00 € για νοικοκυριά με τρία ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο τέκνο ή δύο ενήλικα μέλη με τρία ανήλικα τέκνα.
 • έως 22.550,00 € για τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με τέσσερα ανήλικα τέκνα.
 • έως 27.000,00 € για πέντε ή περισσότερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα μέλη με έξι ή περισσότερα ανήλικα τέκνα. 
Τα ανωτέρω κριτήρια θα εξειδικευτούν με την ΚΥΑ της παρ 4 για την κατηγορία των ανέργων. 

Β) Περιουσιακά κριτήρια:

1) Ακίνητη Περιουσία. 

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται από την τελευταία εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ (31/10/2017) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 120.000,00 € για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξημένη κατά 15.000,00 € για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000,00 €. 

2) Κινητή Περιουσία: 

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 € για νοικοκυριά με ένα μέλος, πολλαπλασιαζόμενο γα κάθε προστιθέμενο μέλος, κατά τον τρόπο που θα προσδιοριστεί με την ΚΥΑ της παρ. 4.. 
Το συνολικό πόσο από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: 

Ετήσιος τόκος = 9.000,00 x κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριού x μέσω ετήσιο καταθετικό επιτόκιο ’16 / 100

3) Περιουσιακά τεκμήρια: 

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του Κ.Μ. νοικοκυριά τ, τα μελή των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθάρισης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας. 
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής. 
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. 
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακό προσωπικό, οδηγό, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.
Γ)  Κριτήριο διαμονής και λοιπά κριτήρια. 

 • Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική επικράτεια για τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτή προκύπτει από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων κατά την τελευταία πενταετία. 
 • Ο δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μεγαλύτερου του ενός μήνα μέχρι και 31/10/2017, όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο Άμεσα Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων του ΕΦΚΑ. 
 • Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, εφόσον έχουν υποχρέωση. 

Πηγή: taxheavenPowered by WPeMatico